combinational logic gates nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinational logic gates nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinational logic gates giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinational logic gates.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combinational logic gates

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    cửa lôgic tổ hợp