combinational explosion nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

combinational explosion nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm combinational explosion giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của combinational explosion.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • combinational explosion

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự bùng nổ tổ hợp