coil loading nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coil loading nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coil loading giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coil loading.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coil loading

  * kỹ thuật

  cuộn Pupin

  điện:

  cuộn dây gia cảm

  điện lạnh:

  cuộn phụ tải