coiler nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coiler nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coiler giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coiler.

Từ điển Anh Việt

 • coiler

  xem coil

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coiler

  * kỹ thuật

  ống xoắn

  cơ khí & công trình:

  máy cuốn

  máy quấn