coated rod electrode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coated rod electrode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coated rod electrode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coated rod electrode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coated rod electrode

    * kỹ thuật

    điện:

    thanh điện cực được phủ