cladding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cladding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cladding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cladding.

Từ điển Anh Việt

 • cladding

  (Tech) tầng phủ, tầng lót, tầng mạ; xử lý mặt ngoài; sơn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cladding

  * kỹ thuật

  lớp áo

  lớp bọc

  lớp bọc kim loại

  lớp chống thấm

  lớp mạ

  lớp mặt

  lớp phủ

  lớp tráng

  ống ghen

  sự bọc kim loại

  sự che phủ

  sự ghép nối

  sự mạ kim loại

  sự phủ

  sự tráng

  vỏ

  vỏ bọc

  xây dựng:

  lớp bao che

  tường chèm khung

  điện lạnh:

  vỏ (bọc) quang học

  điện tử & viễn thông:

  vỏ bọc quang

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cladding

  Similar:

  facing: a protective covering that protects the outside of a building