chocolate refiner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chocolate refiner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chocolate refiner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chocolate refiner.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chocolate refiner

    * kinh tế

    máy nghiền socola