chilled-water generating unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chilled-water generating unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chilled-water generating unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chilled-water generating unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chilled-water generating unit

  * kỹ thuật

  máy làm lạnh nước

  điện lạnh:

  hệ máy sản xuất nước lạnh

  tổ máy sản xuất nước lạnh