ces utility function nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ces utility function nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ces utility function giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ces utility function.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ces utility function

    * kinh tế

    hàm lợi ích CES