castor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

castor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm castor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của castor.

Từ điển Anh Việt

 • castor

  /'kɑ:stə/

  * danh từ

  con hải ly

  hương hải ly (dùng làm thuốc hay dầu thơm)

  (từ lóng) cái mũ

  bình đựng muối tiêu, giấm ớt (ở bàn ăn) ((cũng) caster)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • castor

  * kỹ thuật

  bánh đai

  bánh lái

  con lăn

  puli

  trục lăn

  cơ khí & công trình:

  bánh xe răng xích

  xây dựng:

  con lăn vận chuyển

  hóa học & vật liệu:

  thầu dầu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • castor

  a multiple star with 6 components; second brightest in Gemini; close to Pollux

  Synonyms: Alpha Geminorum

  type genus of the Castoridae: beavers

  Synonyms: genus Castor

  Similar:

  caster: a shaker with a perforated top for sprinkling powdered sugar

  caster: a pivoting roller attached to the bottom of furniture or trucks or portable machines to make them movable

  beaver: a hat made with the fur of a beaver (or similar material)