caster nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caster nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caster giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caster.

Từ điển Anh Việt

 • caster

  /'kɑ:stə/

  * danh từ

  thợ đúc

  * danh từ

  bình đựng muối tiêu, giấm ớt (ở bàn ăn) ((cũng) castor)

  bánh xe nhỏ (ở chân bàn ghế...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • caster

  * kinh tế

  bình giấm ớt

  bình muối tiêu

  * kỹ thuật

  bánh đai

  bánh xe nhỏ

  bánh xe răng

  bệ đỡ

  con lăn

  công nhân đúc

  máng rót đúc chữ

  puli

  puli dẫn hướng

  thiết bị đúc

  trục lăn

  cơ khí & công trình:

  bánh lái (ở chân bàn, ghế)

  máy rắc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • caster

  a worker who casts molten metal into finished products

  a shaker with a perforated top for sprinkling powdered sugar

  Synonyms: castor

  a pivoting roller attached to the bottom of furniture or trucks or portable machines to make them movable

  Synonyms: castor