canned presentations nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canned presentations nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canned presentations giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canned presentations.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canned presentations

    * kinh tế

    lời giới thiệu sẵn