canned plain tomatoes nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

canned plain tomatoes nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm canned plain tomatoes giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của canned plain tomatoes.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • canned plain tomatoes

    * kinh tế

    cà chua đóng hộp