caff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

caff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm caff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của caff.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • caff

    informal British term for a cafe

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).