burial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burial.

Từ điển Anh Việt

  • burial

    /'beriəl/

    * danh từ

    việc chôn cất, việc mai táng

Từ điển Anh Anh - Wordnet