burial-ground nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burial-ground nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burial-ground giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burial-ground.

Từ điển Anh Việt

  • burial-ground

    /'bəriəlgraund/

    * danh từ

    nghĩa trang, nghĩa địa