burial-mound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

burial-mound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm burial-mound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của burial-mound.

Từ điển Anh Việt

  • burial-mound

    * danh từ

    nấm mồ