bucket truck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bucket truck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bucket truck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bucket truck.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bucket truck

    * kỹ thuật

    điện:

    xe cẩu sửa chữa điện