bolt clipper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bolt clipper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bolt clipper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bolt clipper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • bolt clipper

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dụng cụ cắt bulông