boiler plant nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

boiler plant nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm boiler plant giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của boiler plant.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • boiler plant

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  thiết bị nồi hơi

  xây dựng:

  tổ hợp nồi hơi

  trạm nồi hơi

  cơ khí & công trình:

  xưởng nồi hơi