belgian waffle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belgian waffle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belgian waffle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belgian waffle.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • belgian waffle

    thick sweet waffle often eaten with ice cream or fruit sauce

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).