belgian hare nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belgian hare nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belgian hare giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belgian hare.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • belgian hare

    red breed of domestic rabbits; hybrid between Old World rabbit and hare

    Synonyms: leporide

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).