belgian beef stew nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belgian beef stew nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belgian beef stew giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belgian beef stew.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • belgian beef stew

    Similar:

    carbonnade flamande: beef stewed in beer seasoned with garlic and served with boiled potatoes

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).