belgian method of tunneling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

belgian method of tunneling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm belgian method of tunneling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của belgian method of tunneling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • belgian method of tunneling

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  phương pháp đào hai tầng

  phương pháp đào tunen kiểu Bỉ

  phương pháp vòm gối

  phương pháp vòm tựa