bedlam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bedlam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bedlam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bedlam.

Từ điển Anh Việt

  • bedlam

    /'bedləm/

    * danh từ

    bệnh viện tinh thần, nhà thương điên

    cảnh hỗn loạn ồn ào

Từ điển Anh Anh - Wordnet