sanatorium nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sanatorium nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sanatorium giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sanatorium.

Từ điển Anh Việt

 • sanatorium

  /,sænə'tɔ:riəm/

  * danh từ, số nhiều sanatoria

  /,sæni'teəriə/ ((cũng) sanitarium)

  viện điều dưỡng

  nơi an dưỡng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sanatorium

  * kỹ thuật

  nhà an dưỡng

  nhà điều dưỡng

  xây dựng:

  an dưỡng đường

  y học:

  nhà an dưỡng, phục hồi và dưỡng bệnh cho các bệnh nhân

Từ điển Anh Anh - Wordnet