madhouse nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

madhouse nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm madhouse giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của madhouse.

Từ điển Anh Việt

  • madhouse

    /'mædhaus/

    * danh từ

    bệnh viện tinh thần kinh, nhà thương điên

Từ điển Anh Anh - Wordnet