beatific nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beatific nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beatific giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beatific.

Từ điển Anh Việt

 • beatific

  /,bi:ə'tifik/

  * tính từ

  ban phúc lành; làm sung sướng, làm hạnh phúc

  hạnh phúc, sung sướng

  a beatific smile: nụ cười sung sướng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beatific

  experiencing or bestowing celestial joy

  beatific peace

  Similar:

  angelic: marked by utter benignity; resembling or befitting an angel or saint

  angelic beneficence

  a beatific smile

  a saintly concern for his fellow men

  my sainted mother

  Synonyms: angelical, saintlike, saintly, sainted