baseball league nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baseball league nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baseball league giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baseball league.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • baseball league

    a league of baseball teams

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).