baseballer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baseballer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baseballer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baseballer.

Từ điển Anh Việt

  • baseballer

    /'beis,bɔ:lə/

    * danh từ

    (thể dục,thể thao) cầu thủ bóng chày