baking enamel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

baking enamel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm baking enamel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của baking enamel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • baking enamel

    * kỹ thuật

    sơn sấy khô

    hóa học & vật liệu:

    men nung