azeotropic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azeotropic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azeotropic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azeotropic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • azeotropic

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  đẳng phí

  hóa học & vật liệu:

  đồng sôi