azeotropic fluid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

azeotropic fluid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm azeotropic fluid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của azeotropic fluid.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • azeotropic fluid

  * kỹ thuật

  lỏng đồng sôi

  điện lạnh:

  chất lỏng đồng sôi

  hỗn hợp lỏng đồng sôi