axe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axe.

Từ điển Anh Việt

 • axe

  /æks/ (axe) /æks/

  * danh từ, số nhiều axes

  cái rìu

  to fit (put) the axe in (on) the helve

  giải quyết được một vấn đề khó khăn

  to get the axe

  (thông tục) bị thải hồi

  bị đuổi học (học sinh...)

  bị (bạn...) bỏ rơi

  to hang up one's axe

  rút lui khỏi công việc; từ bỏ những việc làm không mang lại kết quả gì

  to have an axe to grind

  (xem) grind

  to lay the axe to the root of

  (xem) root

  to send the axe after the helve

  liều cho đến cùng; đâm lao theo lao

  * ngoại động từ

  chặt bằng rìu, đẽo bằng rìu

  (nghĩa bóng) cắt bớt (khoản chi...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axe

  * kinh tế

  cắt bớt

  cắt giảm

  giảm bớt (khoản chi)

  giản bớt

  * kỹ thuật

  cái rìu

  xây dựng:

  chặt bằng rìu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • axe

  chop or split with an ax

  axe wood

  Synonyms: ax

  Similar:

  ax: an edge tool with a heavy bladed head mounted across a handle

  ax: terminate

  The NSF axed the research program and stopped funding it