axeman nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axeman nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axeman giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axeman.

Từ điển Anh Việt

  • axeman

    * danh từ

    người dùng rìu