axenic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axenic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axenic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axenic.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • axenic

  (of experimental animals) raised under sterile conditions

  axenic conditions

  germfree animals

  (used of cultures of microorganisms) completely free from other organisms

  an axenic culture

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).