axenik nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axenik nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axenik giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axenik.

Từ điển Anh Việt

  • axenik

    * tính từ

    (sinh học) không ký chủ