automation transportation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automation transportation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automation transportation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automation transportation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automation transportation

    * kinh tế

    vận tải tự động hóa