automation contract nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

automation contract nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm automation contract giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của automation contract.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • automation contract

    * kinh tế

    hợp đồng về tự động hóa