audible tone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audible tone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audible tone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audible tone.

Từ điển Anh Việt

  • audible tone

    (Tech) giọng nghe được