atomist theory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomist theory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomist theory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomist theory.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • atomist theory

  Similar:

  atomism: (chemistry) any theory in which all matter is composed of tiny discrete finite indivisible indestructible particles

  the ancient Greek philosophers Democritus and Epicurus held atomic theories of the universe

  Synonyms: atomic theory, atomistic theory

  Antonyms: holism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).