asphalt work nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asphalt work nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asphalt work giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asphalt work.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • asphalt work

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  công tác đổ atfan

  sự rải atfan

  toán & tin:

  công tác đổ atphan