artist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artist.

Từ điển Anh Việt

 • artist

  /'ɑ:tist/

  * danh từ

  nghệ sĩ

  to be an artist in words: là một nghệ sĩ về cách dùng từ

  hoạ sĩ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • artist

  a person whose creative work shows sensitivity and imagination

  Synonyms: creative person