articles of association nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

articles of association nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm articles of association giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của articles of association.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • articles of association

    * kinh tế

    điều lệ công ty