artesian spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artesian spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artesian spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artesian spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artesian spring

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  mạch actezi

  xây dựng:

  mạch nước giếng

  môi trường:

  mạch nước tự phun