argus-eyed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

argus-eyed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm argus-eyed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của argus-eyed.

Từ điển Anh Việt

  • argus-eyed

    /'ɑ:gəsaid/

    * tính từ

    rất cảnh giác

    rất tinh (mắt)

Từ điển Anh Anh - Wordnet