apprize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

apprize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm apprize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của apprize.

Từ điển Anh Việt

  • apprize

    /ə'praiz/

    * ngoại động từ

    (từ cổ,nghĩa cổ) (như) appraise

Từ điển Anh Anh - Wordnet