aperture nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aperture nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aperture giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aperture.

Từ điển Anh Việt

 • aperture

  /'æpətjuə/

  * danh từ

  lỗ hổng, kẽ hở

  lỗ ống kính (máy ảnh); độ mở

  relative aperture: độ mở tỷ đối

 • aperture

  (Tech) khẩu độ; góc mở; lỗ (cửa); cửa (sổ)

 • aperture

  khẩu độ, lỗ hổng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • aperture

  * kỹ thuật

  cỡ lỗ

  độ mở

  góc mở

  hốc tường

  kẽ hở

  khẩu độ

  khe hở

  khoảng cách

  lỗ

  lỗ cửa

  lỗ hổng

  nhịp (cầu)

  ô

  ô cửa

  rãnh

  xây dựng:

  hốc, lỗ

  điện:

  ổ cắm (điện)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • aperture

  a device that controls amount of light admitted

  a natural opening in something

  an man-made opening; usually small