anton van leeuwenhoek nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

anton van leeuwenhoek nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm anton van leeuwenhoek giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của anton van leeuwenhoek.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • anton van leeuwenhoek

    Similar:

    leuwenhoek: Dutch pioneer microscopist who was among the first to recognize cells in animals and who gave the first accurate descriptions of microbes and spermatozoa and blood corpuscles (1632-1723)

    Synonyms: Leeuwenhoek, Anton van Leuwenhoek

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).