antonymic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

antonymic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm antonymic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của antonymic.

Từ điển Anh Việt

  • antonymic

    xem antonym